CiDéSol

Burgers voor beheersing van bodemverontreiniging

Het CiDéSol-project heeft als doel toegang te bieden tot technieken voor bodemsanering voor professionele en burger tuinders die vervuilde percelen bewerken en geen toegang hebben tot industriële saneringsmethoden.

Het project beoogt te bepalen onder welke voorwaarden en met welke middelen niet-professionele burgers de sanering van de bodems die zij gebruiken autonoom kunnen verzorgen met behulp van myco- en fytoremediatietechnieken.

De sterke verstedelijking en het industriële verleden van Brussel zijn de oorzaak van de ophoping van verschillende verontreinigende stoffen in de bodem (zware metalen, koolwaterstoffen, etc.) soms boven de toegestane normen. Momenteel is in de Brusselse regio 93% van de vervuilde percelen potentieel uitgesloten van het wettelijke saneringssysteem. Dit systeem omvat aanvankelijk het verzamelen en vervolgens het fysisch-chemisch behandelen van de bodems op industriële wijze, wat vaak resulteert in de biologische dood van de bodem.

Er bestaan echter alternatieve methoden voor vervuilingsbestrijding… Zo kan fytoremediatie bepaalde zware metalen uit de bodem extraheren met behulp van hyperaccumulatorplanten, terwijl mycoremediatie sommige organische verontreinigende stoffen kan afbreken door een plant-schimmel associatie. Deze technieken bieden geen diepgaande bodemsanering maar geven hoop om de bodems in sommige gebieden geschikt te maken voor stadslandbouw. Voorbeelden van dit type bioremediatie worden getoond op CurieuCity.


Thema’s: Bodem, Stadslandbouw, Voedsel

#analytische chemie #bodemecologie #milieubeheer #bodemsanering #participerend onderzoek