Leo Van Broeck

Ontdek de essentie van de stad en de weg naar een duurzame toekomst!

Leo Van Broeck (Antwerpen 1958), is een vooraanstaand Vlaams ingenieur-architect die een onmiskenbare stempel heeft gedrukt op het domein van ruimtelijke ordening en duurzaamheid.

Van 2016 tot 2020 was Van Broeck de vierde Vlaamse Bouwmeester. Hij is medeoprichter van het architectenbureau Bogdan & Van Broeck en docent architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Hij heeft het gesprek over ruimtelijke ordening uit de beslotenheid van vergaderzalen getrokken en het onderwerp prominent op de publieke agenda geplaatst. Hij zet zich in voor inclusiviteit, duurzaamheid en het behoud van biodiversiteit.

Ontdek de essentie van de stad en de weg naar een duurzame toekomst!

In deze talk gaat Leo Van Broeck dieper in op wat een stad werkelijk definieert: haar diversiteit, contradicties en voortdurende evolutie. Een stad is een levend proces, gevormd door mensen, culturen, economie, beleidsmakers, …

Maar laten we niet vergeten dat onze toekomst afhangt van een duurzame benadering van stedelijke ontwikkeling. Leo Van Broeck pleit voor ruimtelijke nederigheid, waarbij we erkennen dat we niet meer dan 70 procent van het vruchtbare aardoppervlak kunnen opeisen voor onze behoeften.

Daarom roept hij op tot stedelijke verdichting, naar een stad die toegankelijk is voor mensen met diverse achtergronden. Laten we de weg inslaan naar een stad die gedijt op haar diversiteit en waar duurzaamheid en inclusiviteit centraal staan. Het is tijd om het economische model te herzien, met de stad als middelpunt. Eindeloze groei is niet houdbaar; we moeten streven naar kwalitatieve groei: meer levenskwaliteit op minder ruimte, met nieuwe deeleconomie en coöperatieve economische modellen als basis.


Thema’s: Stadsontwikkeling, Architectuur

#stedenbouw #bestuur #samenwerking #duurzaamheid