CiDéSol

Burgers voor beheersing van bodemverontreiniging

Het CiDéSol-project heeft als doel toegang te bieden tot technieken voor bodemsanering voor professionele en burger tuinders die vervuilde percelen bewerken en geen toegang hebben tot industriële saneringsmethoden.

Het project beoogt te bepalen onder welke voorwaarden en met welke middelen niet-professionele burgers de sanering van de bodems die zij gebruiken autonoom kunnen verzorgen met behulp van myco- en fytoremediatietechnieken.

De sterke verstedelijking en het industriële verleden van Brussel zijn de oorzaak van de ophoping van verschillende verontreinigende stoffen in de bodem (zware metalen, koolwaterstoffen, etc.) soms boven de toegestane normen. Momenteel is in de Brusselse regio 93% van de vervuilde percelen potentieel uitgesloten van het wettelijke saneringssysteem. Dit systeem omvat aanvankelijk het verzamelen en vervolgens het fysisch-chemisch behandelen van de bodems op industriële wijze, wat vaak resulteert in de biologische dood van de bodem.

Er bestaan echter alternatieve methoden voor vervuilingsbestrijding… Zo kan fytoremediatie bepaalde zware metalen uit de bodem extraheren met behulp van hyperaccumulatorplanten, terwijl mycoremediatie sommige organische verontreinigende stoffen kan afbreken door een plant-schimmel associatie. Deze technieken bieden geen diepgaande bodemsanering maar geven hoop om de bodems in sommige gebieden geschikt te maken voor stadslandbouw. Voorbeelden van dit type bioremediatie worden getoond op CurieuCity.


Thema’s: Bodem, Stadslandbouw, Voedsel

#analytische chemie #bodemecologie #milieubeheer #bodemsanering #participerend onderzoek

exposition, bruxelles, archives

CIVA (Centrum voor Documentatie Brussels) en La Fonderie (Museum)

Archiefbeelden van industriële architectuur in Brussel

Deze kleine tentoonstelling, georganiseerd door CurieuCity, toont een selectie van archiefbeelden die door CIVA en La Fonderie zijn verstrekt, en biedt een fascinerend inzicht in de geschiedenis van de industriële architectuur in de Belgische hoofdstad, met name in Molenbeek.

De foto’s van de industriële architectuur die eind jaren 1970 en begin jaren 1980 werd uitgevoerd, tonen de essentie en de evolutie van verschillende belangrijke industriële sites in het Brussels Gewest. Ze belichten het Weststation, de brouwerijen van Vandenheuvel, de raffinaderij, de gietijzerij, de markt van de slachthuizen (Abattoirs) en de opslagplaats van de MIVB in de Enghienstraat.

De foto’s gaan vergezeld met de historische kennis van gids Bernard De Plaen. Hij geeft ons inzicht in de geschiedenis, de industriële revolutie en ontwikkeling van de stad. Deze tentoonstelling biedt u een blik op het Brussels industrieel architecturaal erfgoed en de evolutie van de buurt waar we ons in bevinden.

>> Gids aanwezig op zaterdag en zondag tussen 14:00 – 18:00

* CIVA – Centrum voor Informatie, Documentatie en Tentoonstellingen over de stad, architectuur, landschap en stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

* La Fonderie – Brussels Museum van Industrie en Arbeid


Thema’s: Stedelijke ontwikkeling, Architectuur

fotografie #stedenbouw #architecturaal erfgoed #geschiedenis van Brussel

visage femme flou

Damien Petitot

Déjà-vu

Duik in de wereld van “Déjà-vu”, de videokunstinstallatie van Damien Petitot, die een indringende blik werpt op toezicht in de openbare ruimte. Laat je meeslepen door de impact van opkomende technologieën zoals gezichtsherkenning en machine learning. Het is een uitnodiging om onze relatie te heroverwegen met apparaten die ons observeren, vaak zonder dat we het weten.

De installatie ontvangt je met een interactieve spiegelbeeldscherm, waar een discrete camera je gezicht analyseert en leeftijd, geslacht, emoties en etnische afkomst inschat. Deze gegevens worden omgezet in real-time gegenereerde beelden, die ons tonen hoe algoritmen ons zien, en roepen vragen op over het vormen van visuele stereotypen.

Damien daagt je uit: worden we versimpeld tot clichés door de ogen van oplettende machines? Reflecteer over hoe toezicht onze levens beïnvloedt. Déjà-vu benadrukt het belang van privacy en bewustwording van de problematiek rond de verwerking van persoonsgegevens. Een oproep tot reflectie over identiteit en zelfperceptie in het digitale tijdperk.


Thema: Smart City

#surveillance #stereotypen #computer vision #algoritmen

Benjamin Gaulon

2.4 GHz

Ontdek het 2.4 GHz project, een gedurfde verkenning van de onderbuik van stedelijke bewaking geïnitieerd door Benjamin Gaulon in 2008. Door het slimme gebruik van draadloze video-ontvangers werpt dit initiatief licht op de alomtegenwoordige bewakingsapparatuur in onze steden. De signalen, die gemakkelijk onderschept kunnen worden door degenen die over de juiste technologie beschikken, onthullen de aanwezigheid van verborgen camera’s en confronteren ons met de kwetsbaarheid van privacy.

Gaulon reisde door vele Europese steden en legde beelden van deze ontvangers vast om onthullende documentaires te maken. Vervolgens maakte hij door middel van een openbare installatie van deze apparaten het onzichtbare zichtbaar en leerde hij stadsbewoners over de omvang van de bewaking waaraan ze dagelijks worden onderworpen.

In deze interactieve tentoonstelling word je uitgenodigd om door de draadloze videobewakingsnetwerken te navigeren en de signalen op te sporen als moderne stedelijke ontdekkingsreizigers.


Thème : Smart City

#surveillance #telecommunicatie #stedelijk hacken #psychogeografie

structure gonflable

Dynamorphe

Pézize

Dompel jezelf onder in de wereld van “Pézize”, de monumentale opblaasbare installatie die de kunst van ruimte opnieuw definieert.

“Pézize”, ontworpen door Dynamorphe, is een kunstwerk dat een dialoog aangaat tussen binnen en buiten en speelt met transparanties en drempels door zijn geperforeerde volumes en gedurfde achtvlakkige structuur. Het nodigt je uit om te dwalen tussen patio’s en wandelpaden, onder gefilterd licht dat tijd en ruimte beeldhouwt, waardoor een architectonische ervaring ontstaat die zowel boeiend als rustgevend is.

“Pézize” overstijgt de grenzen van traditionele springkussens door complexe geometrische vormen en omgekeerde dubbele rondingen te omarmen. De esthetische spanning, onderstreept door een spel van contrasterende kleuren, houdt het evenwicht van deze innovatieve pneumatische architectuur in stand. Dynamorphe onderscheidt zich door zijn innovatieve aanpak, waarbij wetenschappelijke technieken worden geïntegreerd om levende, responsieve ruimtes te creëren.


Thema’s: Stadsontwikkeling, Architectuur, Informeel leren

#nomadische architectuur #opblaasbare structuur #openbare ruimte

cassette audio

Xavier Gazon

GAHALANA

Wat is de impact van muziek op planten?

In een harmonieuze combinatie van kunst, wetenschap en natuur, biedt de kunstinstallatie “Gahalana” van Xavier Gazon een unieke, meeslepende ervaring waarbij planten luisteraars worden van een polyfonisch orkest op magneetbanden.

“Gahalana” is een landelijk geluidsecosysteem, geïnspireerd door wetenschappelijke studies naar de interactie tussen geluid en planten. Xavier Gazon, kunstenaar en geluidsluthier, heeft deze installatie gecreëerd om de subtiliteiten van botanische communicatie tot uitdrukking te brengen.

Terwijl bezoekers door deze geluidstuin wandelen, worden ze uitgenodigd om aandachtig te luisteren naar de vibrerende gefluister en zich mee te laten voeren door deze multisensoriële ervaring die voor het eerst aan het publiek wordt gepresenteerd.

Ontdek “GAHALANA”, de geluidsinstallatie van Xavier Gazon, die je onderdompelt in de wereld van bioakoestiek. Via polyfonische composities afgespeeld op magnetische banden ontdek je hoe geluiden en muziek de ontwikkeling van planten beïnvloeden. Een polyfonische installatie gebruikt meerdere geluiden of geluidssporen die tegelijkertijd worden afgespeeld om een rijke en complexe auditieve ervaring te creëren.

Xavier Gazon, muziekcomponist, geluidskunstenaar en performer, gebruikt technieken om de geheimen van het plantenrijk te onthullen. Hij nodigt je uit om onze relatie met planten te heroverwegen en de rijkdom van hun geluidswereld te ervaren. Duik in een zintuiglijke ervaring die jouw perspectief op inter-species communicatie en de impact van geluid op de natuur zal verbreden.


Thema: Stadslandbouw

#musicologie #geluidsfysica #elektronica #biologie

Marion Sehier

Les contours de terre

‘Les contours de terre’ zijn fragmenten van biologische en niet-biologische aardafdrukken. Ze vormen een poëtische verbinding tussen de structuren van de grond en de manier waarop landschappen zich vormen. In de vorm van maquettes bevragen ze de onderlinge afhankelijkheid van het microcosmos en het macrocosmos, en proberen ze de overblijfselen van een grond in transitie te bewaren.

Als beeldend kunstenaar en tuinier kweekt Marion vormen, gemaakt van intenties en toevalligheden, die ontstaan uit een gespannen dialoog tussen controle en loslaten. Haar werk is gebouwd rond een kwetsbare alchemie, een fijne ruimte, waarin eenvoudige vormen veranderen in fictieve herinneringen. Een plek van verwondering en hulpeloosheid, het is vaak het landschap van ruïnes dat blijft en zich opdringt in haar installaties. Het is niet langer de tijd die aan het werk is, maar de versnelling van een entropische beweging die de kwetsbaarheid van een wereld laat zien, tussen kalmte en tumult.

Marion Séhier, geboren in 1987, woont en werkt in Brussel. Ze volgde transdisciplinaire studies aan de Ecole Supérieure d’Art in Avignon (FR) en beeldhouwkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Brussel.


Thema’s: Bodem, Stadslandbouw, Voedsel in steden

#bodem #verdichting #doorlatendheid #microkosmos #macrokosmos

Microflavours

Tentoonstelling over verticale landbouw

Microflavours is de meest indrukwekkende indoor verticale boerderij in Brussel, en nodigt je uit om de fascinerende wereld van stedelijke landbouw te ontdekken.

Microflavours biedt een uitstekende manier om te leren hoe je microgroenten en paddenstoelen kunt kweken in een stedelijke omgeving.

Microgroenten zijn jonge groentezaailingen die worden geoogst aan het begin van hun groeistadium, vlak na het verschijnen van de eerste bladeren. Ze zijn rijk aan smaak en voedingsstoffen, vaak geconcentreerder dan hun volwassen versies. De verticale boerderij van Microflavours maakt gebruik van hydrocultuur, waarbij planten worden gekweekt zonder aarde en de nodige voedingsstoffen krijgen via een oplossing in water. Deze innovatieve aanpak maakt efficiënt gebruik van water en grondstoffen, terwijl het verse en hoogwaardige producten garandeert.

Ontdek deze mix van technologie, duurzaamheid en culinaire prestaties in het hart van Brussel.


Thema’s: Stadslandbouw, Voedsel in de stad

#microgroenten #paddenstoelen #verticale boerderij #duurzaamheid #hydroponie

ville, paysage urbain

Pauline Vanden Neste & Tom Lyon

Zones

Het kanaal van Brussel heeft in de loop der geschiedenis veel wijzigingen ondergaan. Vroeger was ze een natuurlijke barrière voor de stad, nu is deze voormalige industriële wijk in volle herontwikkeling een belangrijke economische, sociale en vastgoedkwestie voor het Brussel van morgen.

De fototentoonstelling ‘Zones’ is een visuele verkenning van de gebieden rond het Brusselse kanaal. Door de lenzen van de jonge fotografen Pauline Vanden Neste en Tom Lyon word je uitgenodigd om gebieden van deze emblematische wijk te ontdekken, de manier waarop het tot leven komt en de mensen die er wonen.

Deze gebieden, ooit industrieel, zijn nu het toneel van grote stedelijke veranderingen, met name in het kader van het Kanaalplan, dat tot doel heeft de riviergebieden nieuw leven in te blazen en nieuwe woon- en commerciële ruimtes te creëren.


Thema’s: Stedelijke ontwikkeling, Architectuur, Hyperdiverse samenleving

antropologie #sociologie #fotografie

Precy Numbi

Robot sapiens Kimbalambala

Deze tentoonstelling en reizende performance bieden een inzicht in het geëngageerde artistieke universum van een eco-futuristische schepper.

Precy Numbi is een beeldend kunstenaar, beeldhouwer en performer die zijn kunst gebruikt om het publiek bewust te maken van hedendaagse milieu- en sociale kwesties. Numbi is afgestudeerd aan de Academie voor Schone Kunsten van Kinshasa en zet zich politiek in voor mensenrechten door middel van militante optredens in de openbare ruimte.

Zijn werken en performances verkennen thema’s als verzet, menselijke veerkracht en aantasting van het milieu. Hij gebruikt gerecycleerde materialen zoals gebruikte plastic flessen, carrosserieën van auto’s en elektronisch afval om poëtische films, analoge personages, levende sculpturen en hedendaagse maskers te creëren. Door interactie met het publiek nodigt hij iedereen uit om na te denken over hun eigen verantwoordelijkheid voor het behoud van de planeet en om creatieve oplossingen te bedenken voor een betere toekomst.

>> Mis het optreden van Precy Numbi niet vanuit Parc Ouest bij Molenwest op zaterdag 4 om 19.00 uur!


Thema’s: Informeel leren, Circulaire economie

#geëngageerde kunst #ecofuturisme #milieubewustzijn #kunstperformance #sociale belangenbehartiging #menselijke veerkracht #klimaatverandering