Circulaire economie

Het lineaire economische model, waarbij we winnen, produceren, consumeren en vervolgens weggooien, wordt steeds meer in twijfel getrokken. In reactie hierop is de circulaire economie in opkomst als veelbelovende oplossing voor de huidige economische, sociale en ecologische uitdagingen.

De circulaire economie is een economisch systeem dat gericht is op het maximaliseren van efficiënt gebruik van hulpbronnen. Het wil ook de milieu-impact in elke fase van de levenscyclus van producten (goederen en diensten) verminderen, en tegelijkertijd het welzijn van mensen verbeteren.

In Brussel kiezen steeds meer projecten voor de benadering waarbij economische en ecologische waarden op elkaar worden afgestemd voor een duurzamere toekomst. Bedrijven en organisaties kunnen hun impact op het milieu verbeteren door verschillende circulaire bedrijfsmodellen te gebruiken en combineren. Ze kunnen bijvoorbeeld het verbruik verminderen of de levensduur van hun producten verlengen. Ze kunnen ook het hergebruik van hulpbronnen aanmoedigen, dat gebeurt dan in dezelfde productiecyclus (d.w.z. voor hetzelfde doel via hergebruik, revisie en recycling) of in een andere cyclus (d.w.z. recycling voor een alternatief gebruik na transformatie via upcycling of downcycling). Deze strategieën minimaliseren de ecologische voetafdruk door een meer verantwoordelijke en duurzame economie te bevorderen.

CurieuCity nodigt u uit om dit thema te verkennen door de aandacht te vestigen op praktijken zoals recyclage, upcycling en hergebruik om afval te verminderen en het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren, waarvan het duurzaam beheer essentieel is in een stedelijke context. CurieuCity biedt tal van praktische activiteiten om deze praktijken dagelijks toe te passen en stimuleert tegelijkertijd reflectie en dialoog over de impact ervan op het milieu en de samenleving.

Workshops zoals die van Carré&Co vzw, BC Materials, Odd Paper en Fablab’ke illustreren het potentieel van recyclage en upcycling door gebruikte of biogebaseerde materialen om te zetten in nuttige en esthetische voorwerpen. Ze moedigen de creativiteit en zelfredzaamheid van stadsbewoners aan door te tonen hoe ze afgedankte voorwerpen kunnen hergebruiken als waardevolle hulpbronnen.

Molenbeek à Vélo vzw’s fietsherstelatelier promoot duurzame mobiliteit door het aanleren van fietsonderhoud, het aanmoedigen van een milieuvriendelijke manier om zich te verplaatsen en het empoweren van deelnemers. Dit onderstreept het belang van groenere transportoplossingen om de ecologische voetafdruk van de stad te verkleinen.

Bij CurieuCity komen kunst, wetenschap en milieubewustzijn samen. In zijn workshop circuitbuigen, gebruikt Xavier Gazon bijvoorbeeld verouderde elektronische apparaten om muziekinstrumenten te maken. Hiermee toont hij het belang van hergebruik bij het verminderen van elektronisch afval aan. 

Precy Numbi gebruikt gerecyclede materialen voor zijn sculpturen, superheldenkostuums en optredens, en moedigt ons aan om na te denken over onze consumptiegewoonten en de impact daarvan op het milieu. Zijn werken stellen niet alleen vragen, ze lokken kritische reflectie uit en inspireren ons om duurzamere praktijken toe te passen en ons in te zetten voor een bewuster afvalbeheer.

CurieuCity onderzoekt ook hoe technologische innovaties bondgenoten van duurzaamheidsprincipes kunnen worden. Upcyclingprojecten zoals Bel Albatros, dat plastic afval omzet in nieuwe materialen, laten zien dat innovatie en industriële praktijken kunnen afstemmen op ecologische doelstellingen. Zo bieden ze nieuwe perspectieven op de manier waarop we produceren en consumeren.

Geplande veroudering staat centraal in een lezing van Jonathan Vigne van Repair Together vzw, die een licht werpt op industriële strategieën die de levensduur van producten verkorten en het publiek uitnodigt om na te denken over de gevolgen daarvan voor consumptie en milieu. Tegelijkertijd biedt het Repair Café Mobile een interactieve reparatie-ervaring, waarbij deelnemers en vrijwilligers samenwerken om verschillende objecten op te knappen. Deze workshop benadrukt de principes van de circulaire economie en de doe-het-zelf beweging, en onderstreept het belang van hergebruik, reparatie en het delen van kennis voor een duurzaam stedelijk leven.

CurieuCity wil informeren en inspireren door een reeks initiatieven te laten zien die de theorie van de circulaire economie koppelen aan praktische toepassingen. Het festival benadrukt het belang van innovatie, gemeenschap en duurzaamheid en nodigt je uit om na te denken over de manieren waarop onze individuele en collectieve acties kunnen bijdragen aan een duurzamere stedelijke omgeving. Elke activiteit biedt een perspectief op hoe veranderingen in onze dagelijkse gewoonten een impact kunnen hebben op ons milieu. Ze moedigen een constructieve dialoog aan over de strategieën die ons ter beschikking staan om samen een meer verantwoordelijke gedeelde toekomst op te bouwen.

Doe met ons mee om te ontdekken, te leren en samen te werken aan een meer circulaire stad!