De boodem, de basis van leven en steden

Onder onze voeten leeft een wereld die vaak over het hoofd wordt gezien, die een fundamentele rol in de gezondheid van onze planeet speelt en het welzijn van onze gemeenschappen beïnvloedt: de grond, de basis van leven en steden.

Dit complexe en vitale universum is een rijk en weinig bekend ecosysteem dat meer dan de helft van alle aardse soorten herbergt. Wetenschappers ontdekken elk jaar nieuwe soorten organismen en er wordt geschat dat er meer dan een miljoen individuen per gram bodem zijn! Toch is minder dan 1% van deze micro-organismen geïdentificeerd, wat enorme perspectieven biedt voor onderzoek en mogelijke toepassingen, met name in de landbouw en geneeskunde.

De grond speelt niet alleen een cruciale rol voor de biodiversiteit, maar ook voor ons voortbestaan, omdat het 95% van onze voedselproductie ondersteunt en de grootste koolstofreservoir van de planeet is, groter dan de atmosfeer en alle bossen samen. Grond is ook essentieel voor het reguleren van water, het voorkomen van overstromingen en droogtes. Ondanks dit belang verliezen we vruchtbare grond in een alarmerend tempo.

CurieuCity nodigt je uit om dieper in te gaan op deze onderwerpen – die vaak alleen oppervlakkig bekend zijn – en die zowel het belang als de kwetsbaarheid van de bodem laten zien. Bodems zijn geen inerte oppervlakken waarop we lopen, maar levende, dynamische entiteiten die cruciaal zijn voor natuurlijke ecosystemen en onze stedelijke omgeving. Bewustwording is nodig om deze essentiële ecosystemen te begrijpen en te beschermen. Hoewel onzichtbaar, ondersteunen ze het leven in de stad op zoveel manieren.

CurieuCity nodigt je uit om het belang van de bodem te ontdekken en erover na te denken door middel van een reeks activiteiten, van educatieve wandelingen tot praktische workshops en het gebruik van wetenschappelijke instrumenten.

Tijdens een wandeling met Super Terram & CiDéSol in Parc Ouest, bijvoorbeeld, kun je de samenstelling en gezondheid van bodems onderzoeken en technieken leren om het gehalte aan voedingsstoffen en koolstof te analyseren.

Super Terram gaat verder met zijn bodemchromatografie, waarbij wetenschappelijke analyses worden omgezet in ware kunstwerken die de biologische diversiteit en vitaliteit van stedelijke bodems onthullen. Met deze fascinerende beelden kunnen we het biologische evenwicht en de gezondheid van bodems visualiseren en hun belang voor de stedelijke omgeving benadrukken.

Het beheer van vervuilde stedelijke bodems is ook een cruciaal thema van het CiDéSol-project, dat saneringsinspanningen met behulp van fytoremediatie en mycoremediatie illustreert. Dit initiatief verandert bodemsanering door bioremediatie in een proactieve burgeractie en laat ons zien hoe levende organismen bodems kunnen zuiveren voor een veiligere en duurzamere stadslandbouw.

Kunst verrijkt ons begrip van de grond door de installatie “Les contours de terre” van Marion Sehier, die bodemafdrukken omzet in sculpturen. Deze artistieke benadering onthult de menselijke impact op de bodem en zet ons aan het denken over de noodzaak om onze interactie met de natuurlijke omgeving te heroverwegen.

Tot slot belicht de workshop BC Materials het gebruik van materialen van geologische oorsprong voor duurzame stadsbouw. Door de uitgegraven aarde van Brussel om te zetten in bakstenen van klei demonstreert deze workshop de toepassing van de principes van de circulaire economie in de bouw, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van lokale hulpbronnen en afval tot een minimum wordt beperkt.

Via CurieuCity ontdekken we dat stedelijke bodems niet zomaar dragers zijn, maar levendige ecosystemen die essentieel zijn voor de duurzaamheid van onze steden. Door hun complexiteit en belang te verkennen, inspireert het festival tot actie om onze bodems te behouden en nieuw leven in te blazen, wat bijdraagt aan veerkrachtigere en harmonieuzere steden voor toekomstige generaties. Elke activiteit stimuleert ons om na te denken over onze rol in het beschermen en verbeteren van de bodem in onze eigen omgeving, waardoor de link tussen lokale acties en wereldwijde ecologische uitdagingen wordt versterkt.

Ontdek met CurieuCity dat stedelijke bodems veel meer zijn dan de bodem van onze steden; het zijn levendige ecosystemen die cruciaal zijn voor hun duurzaamheid. Het festival moedigt ons aan om hun complexiteit en belang te begrijpen en motiveert ons om actie te ondernemen om ze te behouden. Laten we samen werken aan meer veerkrachtige en harmonieuze steden, waarbij we lokale initiatieven koppelen aan grote ecologische uitdagingen.

Doe mee en transformeer onze stedelijke toekomst!