ville, paysage urbain

Pauline Vanden Neste & Tom Lyon

Zones

Het kanaal van Brussel heeft in de loop der geschiedenis veel wijzigingen ondergaan. Vroeger was ze een natuurlijke barrière voor de stad, nu is deze voormalige industriële wijk in volle herontwikkeling een belangrijke economische, sociale en vastgoedkwestie voor het Brussel van morgen.

De fototentoonstelling ‘Zones’ is een visuele verkenning van de gebieden rond het Brusselse kanaal. Door de lenzen van de jonge fotografen Pauline Vanden Neste en Tom Lyon word je uitgenodigd om gebieden van deze emblematische wijk te ontdekken, de manier waarop het tot leven komt en de mensen die er wonen.

Deze gebieden, ooit industrieel, zijn nu het toneel van grote stedelijke veranderingen, met name in het kader van het Kanaalplan, dat tot doel heeft de riviergebieden nieuw leven in te blazen en nieuwe woon- en commerciële ruimtes te creëren.


Thema’s: Stedelijke ontwikkeling, Architectuur, Hyperdiverse samenleving

antropologie #sociologie #fotografie