Informeel leren

CurieuCity overstijgt traditionele leermethoden door emoties, kunst, zintuiglijke ervaringen, creativiteit en verbeelding in de spotlight te zetten bij het leren van wetenschap. Deze multidimensionale benadering brengt individuele subjectiviteit en wetenschappelijke nauwkeurigheid samen en benadrukt het feit dat wetenschap niet enkel een zoektocht naar kennis is, maar ook een rijk en boeiend menselijk avontuur.

Het CurieuCity programma, gebaseerd op innovatieve onderwijsmethoden en expertise in onderwijskunde, combineert een diversiteit aan onderwerpen en een verscheidenheid aan benaderingen. Het is een buffet van leren en ontdekken dat voor iedereen toegankelijk is en elk persoon de kans biedt om iets inspirerends of interessants te vinden.

Informeel leren staat centraal in onze aanpak. Wij geloven dat leren niet beperkt is tot de muren van het klaslokaal, maar overal kan gebeuren, op elk moment en op elke leeftijd, door interacties met onze omgeving en met anderen. Of het nu gaat om het verkennen van de natuur, spelen of verwonderen, elke ervaring biedt een kans om wetenschappelijke geletterdheid te ontwikkelen.

Bovendien hanteren we voor onze wetenschappelijke communicatie een bemiddelende aanpak in plaats van een populariserende. Bemiddeling fungeert als een vertaling tussen wetenschappelijke en alledaagse taal, waarbij het belang van de voorkennis van de leerling en de behoefte aan wederzijdse betrokkenheid zonder hiërarchie worden erkend.

Deze benaderingen worden verrijkt door de interacties en discussies die je tijdens je bezoek hebt, of dat nu met wetenschappers, kunstenaars of andere deelnemers is. CurieuCity is gebaseerd op de principes van sociaal constructivisme en kennisdeling, die de nadruk leggen op sociale interactie en de invloed van cultuur op de ontwikkeling van kennis.

Actief lesgeven staat ook centraal in een groot aantal workshops en bezoeken waar je wordt uitgenodigd om actief deel te nemen aan het opbouwen van je eigen kennis. Dit is ook het geval in de speelruimte van CurieuCity, waar het ludieke aspect essentieel is. Hier kun je zien hoe gamification het leren kan omvormen tot een dynamische en motiverende ervaring die zelfstandigheid, verwondering en doorzettingsvermogen stimuleert en tegelijkertijd je nieuwsgierigheid prikkelt. 

Als je door Park West en Molenwest wandelt, zul je merken dat CurieuCity zich inzet om kunst te gebruiken om over wetenschap te praten. Onderzoek erkent nu het belang van emoties en gevoelens in ons leervermogen. CurieuCity onderzoekt nieuwe manieren om deze heilzame synergie voor ons welzijn en onze hersenen te creëren door een interdisciplinaire aanpak op basis van ArtScience en STEAM-methoden. Het doel is om nieuwsgierigheid, creativiteit en het oplossen van problemen te stimuleren door middel van innovatie en samenwerking. Al dit, terwijl de natuur, cultuur, maatschappij en de menselijke conditie op een analytische en gevoelige manier verkend worden. Bij CurieuCity draait alles om gelijktijdig te weten, analyseren, ervaren en voelen.

Kortom, CurieuCity hanteert een mondiale aanpak en overstijgt de grenzen van disciplines om nieuwsgierigheid, verwondering en reflectie te stimuleren, essentiële middelen om te navigeren in een voortdurend veranderende wereld en om samen na te denken over onze stad van de toekomst.

CurieuCity wil verder gaan dan alleen het overdragen van kennis door haar bezoekers te inspireren om gepassioneerde ontdekkingsreizigers te worden en hen uit te rusten met de vaardigheden om creatief en kritisch om te gaan met anderen en met de wereld om hen heen.

CurieuCity is veel meer dan alleen een festival. Het is een uitnodiging voor een ontdekkingsreis waarbij wetenschap een bron van vreugde wordt en een voertuig voor persoonlijke en collectieve verandering. Ga met ons mee op dit spannende avontuur! Aarzel niet om in gesprek te gaan met onze bemiddelaars ter plekke, die klaar zullen staan om je vragen te beantwoorden en je ervaring te verbeteren.

Kom en doe mee, en laat je meeslepen door de magie van wetenschappelijke ontdekkingen!