Stedenbouw en architectuur

Onze steden zijn dynamische ecosystemen die voortdurend worden gevormd door de krachten van geschiedenis, cultuur en innovatie. CurieuCity nodigt je uit om de toekomst van steden te verkennen door het Prisma van architectuur en stedelijke ontwikkeling. Dompel jezelf onder in de uitdagingen en kansen die de steden van morgen zullen vormen.

Stedenbouw is het proces waarbij lokale overheden en stedenbouwkundigen de ontwikkeling van steden en grootstedelijke gebieden ontwerpen en organiseren. Dit is om de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren door het gebruik van de ruimte op een efficiënte en duurzame manier te structureren. Deze discipline omvat de ontwikkeling van openbare ruimten, verkeersmanagement, toegang tot essentiële diensten, het behoud van groene ruimten en de regulering van architectuur en bouw om te voldoen aan de economische, sociale en milieu behoeften van de gemeenschap.

Stedelijke planning is gericht op het creëren van duurzame, inclusieve en veerkrachtige steden. Het houdt zich bezig met zaken als bevolkingsverdichting, vervoer en slimme steden, en probeert tegelijkertijd de levenskwaliteit te verbeteren en de milieueffecten te verminderen.

CurieuCity biedt een verscheidenheid aan activiteiten die creativiteit, technologie en milieubewustzijn combineren. Deelnemers worden uitgenodigd om duurzame stedenbouwkundige strategieën en architecturale innovaties voor meer inclusieve en duurzame steden te verkennen en erover na te denken.

Twee fototentoonstellingen bieden verschillende perspectieven op erfgoed en stedelijke ontwikkeling in Brussel. In Molenwest presenteren het CIVA en La Fonderie een duik in de architecturale en industriële geschiedenis van de stad aan de hand van fotoarchieven die de impact van de industrialisatie op het stedelijke landschap illustreren. Parallel hiermee verkent ‘Zones’ in Park Ouest, van Pauline Vanden Neste en Tom Lyon, de diversiteit en vitaliteit van de kanaalzone en legt de constante evolutie van stadsbuurten vast.

Leo Van Broeck belicht in zijn lezing sleutelbegrippen zoals ruimtelijke nederigheid en intelligente verdichting, en hun belang voor een stedelijke ontwikkeling die het milieu respecteert en de biodiversiteit bevordert. Andere sprekers zoals Arshia Ali Azmat en Felix Aerts bieden een verscheidenheid aan perspectieven op hoe goed ontworpen stedelijke ontwikkeling de kwaliteit van het stedelijk leven kan verbeteren met behoud van de natuur.

In het hart van Molenbeek is het Weststation een symbool van kansen voor stedelijke ontwikkeling en gemeenschapsvernieuwing. De begeleide verkenning door Brukselbinnensteubuiten onthult de verborgen aspecten van de wijk, met haar collectieve initiatieven zoals moestuinen en zelfbeheerde parken. De workshop Carré & Co buurtontwerp laat zien hoe duurzame ontwikkeling en buurtontwerp het stadslandschap transformeren. Deze activiteiten benadrukken de synergie tussen stedenbouw, architectuur en burgerbetrokkenheid en laten zien dat duurzame steden worden gebouwd met de directe betrokkenheid van burgers.

CurieuCity richt zich ook op het creëren van milieuvriendelijke steden die bestand zijn tegen klimaatverandering, door middel van interactieve workshops over de circulaire economie, het gebruik van kunstmatige intelligentie en stedelijke (her)vergroening. De BC Materials workshop zal duurzame bouwpraktijken laten zien die het milieuvriendelijke gebruik van lokale grondstoffen illustreren. 

Daarnaast organiseren Lesley De Cruz en Andrei Covaci (VUB) workshops met LEGO-blokjes en kunstmatige intelligentie om te illustreren hoe groene ruimtes het microklimaat en de levenskwaliteit in Brussel kunnen verbeteren.

De artistieke installatie Pézize van Dynamorphe zal het festival verrijken met zijn efemere en speelse architectuur en nodigt ons uit om ons nomadische ruimtes voor te stellen. Door geavanceerde geometrische vormen en innovatieve architecturale technieken te verkennen, versterkt het het idee dat architectuur onze alledaagse ruimtes en interacties expressief en dynamisch kan transformeren.

Andere workshops, zoals “Geometrische puzzels” en “Bouwen als Leonardo”, laten zien hoe vindingrijk en ingenieus architectuur is. Ze passen oude methoden toe om moderne steden te ontwerpen en onderstrepen het belang van innovatie, wetenschap en creativiteit.

CurieuCity’s videogames bieden educatieve spellen die samenwerking en reflectie over duurzame stedelijke praktijken stimuleren. Met titels als Cloud Gardens, Terra Nil en Little Cities VR kunnen deelnemers de re-integratie van natuur in steden simuleren. Deze leuke ervaringen zijn niet alleen vermakelijk, ze educeren ook over het belang van stedelijke ecologie.

De CurieuCity activiteiten laten niet alleen de laatste trends zien op het gebied van stedenbouw en architectuur; ze nemen je mee op een interactieve en educatieve reis die nieuwe manieren illustreert om inclusieve en duurzame steden te bouwen. CurieuCity wil je aan het denken zetten en je inspireren om actie te ondernemen, zowel individueel als collectief, bij het creëren van onze stedelijke omgevingen. Door kunst, technologie en maatschappelijke betrokkenheid te combineren, nodigt het festival je uit om een actieve rol te spelen bij het transformeren van onze wijken in meer functionele, verrijkende en milieuvriendelijke ruimtes.

Bouw samen met ons aan een betere stedelijke toekomst!