Hyperdiverse samenleving

In onze moderne wereld gaan grenzen verder dan eenvoudige lijnen op een kaart en raken ze aan diepere begrippen zoals samenhorigheid, identiteit en verbeelding. CurieuCity, een weerspiegeling van deze complexe realiteit, nodigt je uit om deze dimensies te verkennen via een reeks activiteiten die de rijkdom en complexiteit van superdiversiteit onderzoeken.

Brussel is de belichaming van superdiversiteit. Het is de meest kosmopolitische stad van Europa en de op één na meest kosmopolitische stad ter wereld. Brussel telt wel 184 verschillende nationaliteiten, goed voor 40% van de inwoners.

Superdiversiteit, een begrip bedacht door sociologen, beschrijft een complex en intens niveau van demografische diversiteit die kenmerkend is voor moderne samenlevingen. Het omvat meer dan enkel etnische of nationale diversiteit, en houdt een reeks factoren in zoals de wettelijke status, de gesproken talen, religieuze overtuigingen, culturele praktijken en sociaaleconomische achtergronden van individuen.

De hyperdiverse samenleving versterkt deze complexiteit door de dynamische interactie tussen deze verschillende dimensies te erkennen. In deze context kruisen diversiteiten elkaar om een extreem gevarieerd sociaal weefsel te vormen, waar identiteiten veranderlijk zijn en traditionele categorieën van sociale classificatie minder relevant. Deze hyperdiversiteit stelt oude integratiestructuren en overheidsbeleid ter discussie en vereist meer genuanceerde en adaptieve benaderingen om coëxistentie en sociale cohesie in hedendaagse stedelijke buurten te bevorderen.

De hyperdiverse samenleving die we vandaag waarnemen in veel wereldsteden, zoals Brussel, weerspiegelt een mozaïek van individuele trajecten, wettelijke statuten en carrièrepaden. Deze elementen kruisen elkaar en vormen een stedelijk landschap waar interacties en identiteiten voortdurend opnieuw onderhandeld worden. 

CurieuCity belicht stedelijke superdiversiteit en biedt een platform om deze complexe realiteit te verkennen, te begrijpen en te vieren. Van academisch debat tot artistieke expressie, het festival moedigt deelnemers aan om na te denken over de praktische implicaties van superdiversiteit. De activiteiten laten zien hoe diversiteit het stedelijk leven verrijkt, het overheidsbeleid beïnvloedt en het gemeenschapsleven vormgeeft. Ze gaan ook in op de uitdagingen van sociale en economische integratie in diverse contexten. Door de interacties tussen culturele, etnische en taalkundige diversiteit te onderzoeken, daagt CurieuCity oude integratiemodellen uit en biedt het een podium waar dialoog en artistieke expressie samenkomen om superdiversiteit te illustreren. Deze initiatieven moedigen aan om na te denken over de uitdagingen en kansen van deze sociale dynamiek, terwijl de diversiteit van individuele en collectieve ervaringen wordt gevierd.

Met activiteiten zoals de fototentoonstelling “Zones” van Pauline Vanden Neste en Tom Lyon, en de “Conferentie over de wijk van de toekomst” onder leiding van Felix Aerts en Arshia Ali Azmat, legt het festival stedelijke en sociale transformaties vast. Deze evenementen bieden een blik op de evolutie van buurten en de heruitvinding van stedelijke ruimtes, en belichten hoe deze veranderingen het overheidsbeleid en de sociale banden beïnvloeden.

Het filmische aspect staat ook centraal, met werken zoals “Reel Borders”, “Chink of Light” en “The Way Back” waarin film en poëzie worden gebruikt om persoonlijke migratieverhalen te verbeelden, waardoor ons begrip van deze ervaringen wordt verrijkt.

Betrokkenheid bij de gemeenschap en educatie spelen een belangrijke rol bij het ontkrachten van vooroordelen over migratie en asiel kwesties, door middel van interactieve workshops zoals ”Ze gaan ons binnenvallen”. De geluidsinstallatie van Aline Yasmin transformeert getuigenissen van migranten in een rijke soundscape en dompelt bezoekers onder in de vele lagen van identiteit die het stedelijk weefsel verrijken.

Tot slot wordt CurieuCity onderbroken door muzikale momenten, zoals het filmconcert “The Way Back” en optredens van Jaqâmaz en Mâalem Driss Filali & Koyo de Bxl, die de culturele diversiteit vieren en illustreren hoe muziek bruggen kan slaan tussen verschillende culturen en tradities.

Dankzij deze activiteiten doet CurieuCity meer dan alleen diversiteit tentoonstellen, het festival betrekt haar bezoekers actief bij een verkenning van hyperdiverse samenlevingen. Elke activiteit is een uitnodiging om na te denken over onze plaats en rol in deze complexe dynamiek en stimuleert een verrijkende dialoog die nodig is om de realiteit van onze onderling verbonden wereld te begrijpen. Het festival moedigt een rijkere, meer empathische, inclusieve en genuanceerde waardering van superdiversiteit aan.

Doe mee aan deze verkenning en help een constructieve dialoog op gang te brengen over de toekomst van onze stedelijke samenlevingen!