Smart cities

In een wereld die wordt gekenmerkt door snelle verstedelijking en technologische verandering, zijn “slimme steden” in opkomst als pijlers van stedelijke transformatie. Maar wat is een slimme stad? Het is een stad die verschillende digitale technologieën integreert om de efficiëntie, duurzaamheid en toegankelijkheid van haar infrastructuur en diensten te verbeteren. Van afvalbeheer tot verkeersmonitoring, gebruiken deze steden informatie- en communicatietechnologieën om hun diensten te verbeteren en hun impact op het milieu te verminderen.

CurieuCity pakt dit thema op om concreet te onderzoeken hoe deze technologische innovaties het stedelijk beheer hervormen en ons dagelijks leven beïnvloeden. Door middel van een aantal meeslepende activiteiten wil het festival een open en kritische dialoog stimuleren over de integratie van digitale technologieën in onze steden, waarbij zowel de voordelen als de ethische uitdagingen die ze met zich meebrengen worden besproken. Door het aanmoedigen van reflectie en debat over de morele implicaties van deze technologieën, nodigt CurieuCity iedereen uit om een actieve rol te spelen in het vormgeven van onze verbonden stedelijke toekomst.

De door FARI georganiseerde activiteit ‘Datawalk’ neemt bijvoorbeeld deelnemers mee op een verkenningstocht naar stedelijke gegevens in Molenbeek, waarbij de verzameling en het gebruik van gegevens door stedelijke apparaten zoals camera’s en zelfbedieningsfietsen worden onthuld. Deze educatieve wandeling roept belangrijke vragen op over surveillance en privacy en nodigt deelnemers uit om na te denken over de ethische implicaties van deze technologieën.

Aan de andere kant legt het project “2.4 GHz” van Benjamin Gaulon de risico’s en kwetsbaarheden bloot die gepaard gaan met stedelijk toezicht door deelnemers te laten zien hoe signalen van beveiligingscamera’s kunnen worden onderschept. Dit initiatief zet aan tot kritisch nadenken over de balans tussen veiligheid en privacy in moderne stedelijke ruimten.

Aan de andere kant gebruikt de installatie ‘Déjà-vu’ van Damien Petitot interactieve spiegels met gezichtsherkenning om de wisselwerking tussen technologie en persoonlijke identiteit in vraag te stellen, waarbij de nadruk wordt gelegd op algoritmische beoordelingen en hun implicaties voor onze autonomie en privacy.

Tot slot illustreert de workshop “Bouw je klimaatbestendige stad van de toekomst” hoe slimme steden ook essentiële hulpmiddelen kunnen zijn in de strijd tegen klimaatverandering, waarbij LEGO en kunstmatige intelligentie worden gebruikt om de positieve invloed van groene zones op het verlagen van de temperatuur in steden te laten zien.

Kortom, CurieuCity gaat verder dan alleen het tonen van de technologische mogelijkheden van slimme steden. Het festival opent een stimulerende en doordachte dialoog over hun impact op de transformatie van onze stedelijke omgeving. Het benadrukt het cruciale belang van het heroverwegen van onze steden in een wereld die steeds meer verbonden en technologisch geavanceerd is, waarbij de nadruk ligt op de bescherming van individuele vrijheden en de aanpassing van onze stedelijke ruimten aan de huidige klimatologische uitdagingen. 

CurieuCity nodigt je uit om deel te nemen aan dit belangrijke gesprek over de toekomst van onze steden!